Kontakt

Stobno 33, 89-502 Raciąż

Tel./fax. (52) 559-25-73

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Patron

Bolesław Megger urodził się 16 czerwca 1899 roku w Białej koło Tucholi jako dwunaste dziecko Ignacego i Tekli z domu Klunder. Państwo Meggerowie posiadali tam gospodarstwo rolne, gdzie wychowali trzynaścioro swoich dzieci. Sakrament chrztu i komunii świętej przyjął Bolesław w kościele parafialnym w Śliwicach.         
Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w tej samej miejscowości, Bolesław podjął naukę zawodu kupca w Tucholi. Jednak w tej dziedzinie nie znalazł satysfakcji. Dlatego następnym jego krokiem było wstąpienie do Seminarium Nauczycielskiego w Toruniu. Mimo przeciwności losu, wrócił na uczelnię i ukończył seminarium. Egzamin dojrzałości złożył w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Toruniu dnia 20 czerwca 1922r. Zaraz po uzyskaniu dyplomu został powołany do Grudziądza w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej.     
Swoją pierwszą pracę pedagogiczną rozpoczął w roku szkolnym 1922/23 w szkole Powszechnej w Budziskach k. Tucholi. Jednakże dopiero data 1 września 1923 roku na stałe wpisała się w historię Stobna. Tegoż dnia Bolesław Megger rozpoczął pracę na stanowisku kierownika Szkoły Powszechnej w Stobnie,którą wykonywał z całkowitym poświęceniem aż do 1939 roku. 4 kwietnia 1930 r. złożył egzamin praktyczny przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla nauczycieli szkół powszechnych w Tucholi.    
Na mocy dekretu kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 31 lipca 1930r. stał się nauczycielem stałym. Rok 1923 był szczególnym okresem dla Bolesława Meggera, bo oprócz życia zawodowego zmieniło się również jego życie osobiste. 27 sierpnia 1923r. zawarł związek małżeński z Apolonią Chylewską z Gostycyna. Meggerowie wychowali pięcioro dzieci. W latach 1923-1931 w Szkole Powszechnej w Stobnie pracowało dwóch nauczycieli. Szkoła ta realizowała program 6-klasowej szkoły powszechnej, popularnie zwanej 2-klasową. W 1932r., po reformie jędrzejewiczowskiej, stała się szkołą I stopnia z programem 4-klasowej szkoły powszechnej z elementami programu klas wyższych. Pozostał jeden nauczyciel, a nauka odbywała się w klasach łączonych.   
Był duszą ówczesnego środowiska. Za swoją życzliwość, bezinteresowność, humorystyczne usposobienie zyskał sobie szacunek nie tylko mieszkańców Stobna.       
W latach 30-tych prowadził także Urząd Stanu Cywilnego na dany obwód. Powierzoną mu pracę, zawsze wykonywał niezwykle sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie.      
13 października 1939r. został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Tucholi.
Stamtąd 15 października został wywieziony do obozu w Radzimiu k. Sępólna.   
W lesie w Rudzkim Moście już od kilku dni trwało rozstrzeliwanie Polaków więzionych w Tucholi i bezpośrednio zwożonych z różnych miejscowości powiatu tucholskiego. Odbywało się to pod pretekstem znalezienia sprawcy tajemniczego pożaru w zabudowaniach Niemca Frytzy w miejscowości Piastoszyn. Stanowiło to odwet za jego nagłą śmierć spowodowaną tym wydarzeniem. Dlatego też oprawcy przed rozstrzelaniem pytali ustawionych szóstkami skazanych o podpalacza. Oczywiście takiego nie było i być nie mogło, ponieważ Niemcom chodziło o zachowanie nieprawdziwego powodu.        
Bolesław Megger dwukrotnie był na miejscu kaźni. 27 października, tuż przed egzekucją, wraz z pięcioma kolegami musieli pogrzebać zabitych. Wśród nich znajdowała się jedna z siedmiu ofiar Stobna, były uczeń Tadeusz Lesiński, który w przeddzień aresztowania wrócił z kampanii wrześniowej. Kiedy stanęli przed zbiorową mogiłą, przed wyrokiem śmierci, jeden z tucholskich nauczycieli, prawdopodobnie niemieckiego pochodzenia, poprosił o umożliwienie mu udowodnienia niewinności wobec stawianego zarzutu. Wówczas wszystkich zwolniono na 48 godzin, aby w tym czasie uzyskali poparcie wpływowych Niemców. Niestety Bolesław Megger nie uzyskał takiego poparcia od znajomego miejscowego Niemca, który zajmował stanowisko wójta na utworzony przez Niemców okręg administracyjny. Obawiając się o los rodziny, wrócił do więzienia, skąd 2 listopada 1939 roku został wywieziony do Rudzkiego Mostu i rozstrzelany.      
Bolesław Megger wraz ze współuczestnikami tej tragedii, po przeprowadzonej w 1946 r. ekshumacji, spoczywa pod Pomnikiem Męczeństwa przy Placu Pomordowanych w Rudzkim Moście na zbiegu ulic Szopena i Świeckiej w Tucholi.          
Osoba Bolesława Meggera, wielkiego patrioty, wspaniałego pedagoga, propagatora czytelnictwa polskiego i działacza społecznego, na długo zapadła w pamięci i sercach mieszkańców Stobna. W 1991 roku, przed oddaniem do użytku nowej rozbudowanej szkoły, narodził się pomysł, aby nadać tej placówce Jego imię . Przy pełnej aprobacie lokalnej społeczności oraz władz oświatowych i gminnych, pomysł ten zaczęto wdrażać w życie.
Rok później, 1 września 1992 roku, odbyło się uroczyste nadanie imienia Bolesława Meggera Szkole Podstawowej w Stobnie.    
W 10. rocznicę tego faktu, 4 czerwca 2002r., imię Bolesława Meggera przyjęło również powołane w tym samym budynku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Stobnie.

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

O witrynie

Użytkowników:
27
Artykułów:
186
Zakładek:
2